Dầu Mobil1 5W30 -XE GA (4000 km)

250.000₫

Mô tả :

Dầu động cơ mobil1 5w30 hiệu suất cao dùng cho các dòng xe cao cấp

Số lượng

- Mobil1 5w30 dùng cho các dòng xe máy tay ga như SH, Ablade, Lead, .....chạy 5000km/ lần thay 

 

Sản phẩm liên quan

Dầu Mobil1 5W30 ( 946 ml)
Dầu Mobil1 10w30 EP   (4.000 km)
Castrol edge 5w-30 titanum fst (4.000km)
Mobil Super 5000 10W-40
Mobil1 0w-40  XE GA ( 4000 km)
Dầu Mobil1 10w30 EP   (4000km )
Dầu Mobil1 10w30 .  XE TAY GA  (4000km)