Dầu Mobil1 10w30 . XE TAY GA (4000km)

280.000₫

Mô tả :

Dầu tổng hợp toàn phần mobil1 10W-30 nhập khẩu từ mỹ dùng cho các dòng xe tay ga như SH, ABLADE, LEAD, VISION....

Số lượng

Dầu mobil1 10W-30: 

Dầu tổng hợp toàn phần mobil1 10W-30 nhập khẩu từ mỹ dùng cho các dòng  xe tay ga , thời gian kéo dài từ 4000-5000km