Dầu Mobil 1 0W30 (10.000km)

Liên hệ

Mô tả :

Mobil1 0w30 được sử dụng cho nhiều dòng xe có phẩm cấp đề nghị

Dầu tổng hợp Mobil1 tiết kiệm nhiên liệu 0W-30 được thiết kế để giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn cho các dòng xe được yêu cầu dùng các loại dầu 0W-30 . Là loại dầu tổng hợp toàn phần cao cấp được thiết kế để bảo vệ động cơ hoàn hảo & tăng cường việc tiết kiệm nhiên liệu. Loại dầu này đã đạt được ILSAC GF-5 

- Dành cho các dòng xe Nhật như: Lexus, Toyota, Honda, Acura...
- Made in USA

Sản phẩm liên quan

Dầu Mobil 75W90

Dầu Mobil 75W90

Liên hệ
Dầu Mobil1 5W30 ( 946 ml)
Dầu Mobil1 10w30 EP   (4.000 km)
Castrol edge 5w-30 titanum fst (4.000km)
Mobil1 5w40

Mobil1 5w40

Liên hệ
Mobil super 5000 5w-30 (7000km)
Redline 20W-50 (4000 km)
Redline 10W-40 (4000 km)
Mobil1 0w-40  XE GA ( 4000 km)
Mobil Super 5000 10W-40  (7000km)
Castrol edge 5w-30 titanum fst (10.000km)
Dầu Mobil1 5W20 EP (10.000km)
Dầu Mobil1 10w30 EP   (4000km )
Dầu Mobil1 10w30 .  XE TAY GA  (4000km)
Dầu Mobil1 5W30 -XE GA (4000 km)
Mobil1 0W20 (4.73 lít)  (10.000km)
Dầu Mobil1 0W40 (4.73lit) (10.000km)
Dầu Mobil1 0W40 (946ml) (10.000km)
Dầu Mobil1 5W30 ( 946 ml)  (10.000km)
Dầu Mobil ATF

Dầu Mobil ATF

Liên hệ
Dầu Mobil ATF D/M

Dầu Mobil ATF D/M

Liên hệ
Dầu Mobil ATF 3309
Dầu Mobil Dexron VI
Dầu Mobil V_TWIN 20W50 (4000km)
Dầu Mobil 75W90

Dầu Mobil 75W90

Liên hệ