Dầu Mobil 75W90

350.000₫

Mô tả :

Dầu bánh răng Mobil1 75w90 dùng cho xe ô tô, được sử dụng cho các hộp số sàn, dầu cầu , dầu bánh răng , dầu cầu xe mercedes_benz, dầu cầu xe Audi, Dầu cầu xe BMW

Số lượng

Dầu bánh răng mobil1 75w90 được sử dụng trong bộ chuyển động bánh răng như hộp số, bánh răng cầu truyền động, sử dụng dầu bánh răng mobil1 75w90 cho tất cả các truyền động bánh răng, Dầu cầu xe Mercedes_Benz, Dầu cầu xe BMW, Dầu cầu xe Audi.....

dầu bánh răng mobil1 75w90